Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 410.11.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.11.2 - Pilehaven

Bestemmelser

Plannummer
410.11.2

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent

25% for området som helhed


Maksimal højde i meter

Max bygningshøjde: 6,5 m.
Max etager: 1


Arealanvendelse

Boligområde
Fastlagt til tæt-lav bebyggelse


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Særlige bestemmelser

Vej- og stisystem skal udføres som differentieret vej- og stisystem. 

Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse, kan ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske med en godkendt bebyggelsesplan.


Områdets status pr. 01.01.2010

Udbygget boligområde.


Parkering

1,5 p-plads pr. bolig


Tidligere rammeområde nr.

1.2.14


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk