Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 410.11.18

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.11.18 - Tankegangen

Bestemmelser

Plannummer
410.11.18

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maximale antal etager
3.5

Maksimal højde i meter
12.5

Arealanvendelse
Boligområde
Fastlagt til etagebebyggelse.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 1.1-02.1
Delvist LP 003-4.6

Særlige bestemmelser
Ny bebyggelse skal fremstå som en tidssvarende boligbebyggelse i moderne formsprog.
Boligområdet udgør en del af den planlagte grønne linie.

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Etageboligbebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:60
Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af::Den enkelte ejendom


Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget boligområde. Etagebebyggelse.

Parkering
1 p-plads pr. bolig

Tidligere rammeområde nr.
1.2.28

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk