Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 410.11.17

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.11.17 - Golfvangen

Bestemmelser

Plannummer
410.11.17

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
Eksisterende forretningsvirksomhed: 60% for området som helhed
Nye boliger: 35% for området som helhed

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 10 m.
Max etager: 2

Arealanvendelse
Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, hotel/motel, liberalt erhverv, mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 1.2-23

Særlige bestemmelser
Randbebyggelse ud mod Østergade skal opretholde facadelinien.
Ved nybyggeri ud mod Østergade skal bygningshøjden tilpasses nabohuset, således at byningshøjden fremstår harmonisk.
Ny beplantning og belægning skal ske efter en samlet plan for området.
Den grønne linie skal integreres i planlægning og byggeriet.

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til større varegrupper, opel forhandler og værksted.

Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering
1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
1.2.23

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk