Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 410.11.14

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.11.14 - Vestergade vest

Bestemmelser

Plannummer
410.11.14

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
40% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 12 m.
Max etager: 2,5

Arealanvendelse
Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist 025-4.6
Delvist LP 030-4.6

Særlige bestemmelser
Eksisterende randbebyggelse og eventuel ny bebyggelse mod Vestergade skal opretholde facadelinien.
Ved nybyggeri ud mod Vestergade skal bygningshøjden tilpasses nabohuset, således at bygningsrækken fremstår harmonisk.
Ny beplantning og belægning skal ske efter en samlet plan for området.
Ved byfornyelse skal den grønne linie indgå i fornyelsesprojektet.

Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget boligområde.

Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution

Tidligere rammeområde nr.
1.2.20

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk