Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 410.11.10

Menu
Kommuneplanrammer
 

410.11.10 - Ryttervænget

Bestemmelser

Plannummer
410.11.10

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Boligområde.
Fastsat til åben-lav og store parcelhus grunde.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 1.2-19
Delvist LP 1.2-29

Særlige bestemmelser

I den sydlige del af området kan der opføres storparceller.
Vej- og stisystem udføres som differentieret vej- og stisystem.

Bebyggelsesprocent for store parcelhus grunde: 10% for den enkelte ejendom


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Åben-lav bebyggelse
Maksimal bebyggelsesprocent:30
Minimum udstykningsstørrelse:700


Områdets status pr. 01.01.2010
Delvist udbygget boligområde.

Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution

Tidligere rammeområde nr.
1.2.7, 1.2.9

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk