Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 350.31.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

350.31.1 - Erhvervsområde ved Dravedvej

Bestemmelser

Plannummer
350.31.1

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maksimal højde i meter
15

Mindst tilladte miljøklasse
5

Maksimalt tilladte miljøklasse
5

Arealanvendelse

Erhvervsformål, nærmere betegnet maskinstation til landbrugserhvervet med dertil relaterede aktiviteter, entreprenørvirksomhed i samdrift med maskinstationen samt landbrugsformål.

Miljøklasse 5.

Den eksisterende bolig må opretholdes, dog under forudsætning af, at den anvendes af beboere med tilknytning til virksomheden i området.


Lokalplaner

084-350


Særlige bestemmelser

Anvendelse til entreprenørvirksomhed skal ske i samdrift med maskinstationen.

I det tilfælde, at maskinstationen ophører skal området entreprenørvirksomheden afvikles og området tilbageføres til landbrugsformål.

Aktiviteter, der må foregå i forbindelse med entreprenørvirksomheden begrænser sig til nedknusningsanlæg, indendørs sortering af byggeaffald samt udendørs oplag af byggeaffald og jord.


Specifik anvendelse

Parkering

Der skal etableres parkeringspladser, der afspejler det aktuelle behov, på egen grund.


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk