Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 310.81.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

310.81.2 - Løgumkloster Fjernvarme

Bestemmelser

Plannummer
310.81.2

Planens generelle anvendelseskode
Tekniske anlæg

Maksimal bebyggelsesprocent

50 % for den enkelte ejendom


Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
50 %

Maksimal højde i meter

Max. bygningshøjde: 12 m.


Akkumuleringstanke må dog opføres med en bygningshøjde
på op til 22 m.


Tekniske anlæg til områdets forsyning, f.eks. skorstene og lignende, der er nødvendiggjort af en bygnings funktion, kan dog opføres med en større højde.


Arealanvendelse

Tekniske anlæg

Der kan indpasses erhverv i området.

Miljøklasse 1-4.


Zonestatus

Eksisterende: Byzone

Fremtidig: Byzone


Lokalplaner

073-310


Særlige bestemmelser

Der må ikke opsættes flag eller skilte med reklamer langs vejene. Ved indkørselen til området må der opsættes skilte/pyloner som indeholder virksomhedens navn, husnummer, logo og lignende.

Hvor flere virksomheder deler indkørsel skal skilte for virksomhederne samordnes i ét skilt.

I forbindelse med lokalplanlægning og miljøgodkendelse skal der tages hensyn til grundvandsforekomsten.


Parkering

1 p-plads pr. 100 m2 erhverv/tekniske anlæg.


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk