Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 310.71.5

Menu
Kommuneplanrammer
 

310.71.5 - Klosterparken

Bestemmelser

Plannummer
310.71.5

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
40

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Ældreinstitutioner, socialinstitutioner, servicevirksomheder, hotel, kongreshus, kulturelle institutioner m. v. samt boliger.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 01-16
LP 036-3.2

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer ældreinstitutioner, socialinstitutioner, servicevirksomhed og boliger.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
1.D3

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk