Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 310.71.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

310.71.2 - Løgumkloster Efterskole

Bestemmelser

Plannummer
310.71.2

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
40% for området som helhed

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 2,5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv, samt boliger.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til efterskole.

Parkering
1 p-plads pr. 50 m2 institution

Tidligere rammeområde nr.
1.D1

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk