Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 310.71.11

Menu
Kommuneplanrammer
 

310.71.11 - Sønderjyllands Idræts- og Naturefterskole

Bestemmelser

Plannummer
310.71.11

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
25% for området som helhed

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max bygningshøjde, idrætshal: 11 m.
Max etager: 1,5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv, samt boilger.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 01-58

Særlige bestemmelser
Et beplantningsbælte skal afgrænse området mod øst og nord.

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til efterskole.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
1.D23

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk