310.71.10 - Klosterhallerne

Bestemmelser

Plannummer
310.71.10

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
30

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maksimal højde i meter
11

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 01-68

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer idrætshal, svømmebad og udendørs sportsfaciliteter.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
1.D9

Status

Forslag