Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 310.51.8

Menu
Kommuneplanrammer
 

310.51.8 - Brede Å

Bestemmelser

Plannummer
310.51.8

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maksimal højde i meter
6

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 01-33

Særlige bestemmelser
Området kan foreløbig vejbetjenes ad eksisterende markvej, ved etablering af nærtliggende boligområde, skal området betjenes af vej gennem boligområde.
Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning.

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til lystfisker klubhus.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
1.D21

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk