Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 310.51.5

Menu
Kommuneplanrammer
 

310.51.5 - Strømvej

Bestemmelser

Plannummer
310.51.5

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Idrætsanlæg og offentlige friarealer.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Særlige bestemmelser
Området skal friholdes for bygninger og beplantning.

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til idrætsanlæg og offentlige friarealer.

Tidligere rammeområde nr.
1.D19

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk