Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 310.41.8

Menu
Kommuneplanrammer
 

310.41.8 - Nørremark

Bestemmelser

Plannummer
310.41.8

Planens generelle anvendelseskode
Centerområde

Maksimal bebyggelsesprocent

50 % for den enkelte ejendom


Maksimal højde i meter

Max bygningshøjde: 8,5 m.


Arealanvendelse

Lokalcenter

Der kan indpasses kan lettere erhverv. Miljøklasse 1-4


Zonestatus

Eksisterende: Landzone

Fremtidig: Byzone


Områdets status pr. 01.01.2010

Anvendes til benzinstation og dagligvarebutik


detailhandel

Butikker kan opføres med et maksimalt bruttoetageareal på 1.000 m2 for dagligvare og 500 m2 for udvalgsvare.

Områdets samlede ramme til butiksformål er 1.000 m2 bruttoetageareal.

Områdets maksimale udvidelsesramme til butiksformål er 1.000 m2 bruttoetageareal. Dette gælder både ved nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.


Parkering

1 p-plads pr. 25 m2 butik

1 p-plads pr. 50 m2 erhverv


Tidligere rammeområde nr.

1.00E+07


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk