310.31.4 - Dravedvej

Bestemmelser

Plannummer
310.31.4

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
12.5

Mindst tilladte miljøklasse
3

Maksimalt tilladte miljøklasse
6

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. industri, produktions-, håndværks- og oplagsvirksomheder samt garageanlæg. Miljøklasse 3-6

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 01-52

Særlige bestemmelser
Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning.

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Ubebygget erhvervsområde. Dyrkes landbrugmæssigt samt en lille del af området anvendes til spejderhytte.

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
1.00E+14

Status

Forslag