Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 310.31.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

310.31.3 - Søndermarksvej syd

Bestemmelser

Plannummer
310.31.3

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
3

Maksimalt tilladte miljøklasse
6

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. industri, produktions-, håndværks- og oplagsvirksomheder samt engroshandel. Miljøklasse 3-6

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 01-28

Særlige bestemmelser
Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning.

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Delvist udbygget erhvervsområde.

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
1.00E+03

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk