Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 310.31.11

Menu
Kommuneplanrammer
 

310.31.11 - Jørgensgaardvej

Bestemmelser

Plannummer
310.31.11

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent

Max. 50 % for den enkelte ejendom. 


Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
50 %

Maksimal højde i meter

Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max bygningshøjde, siloer og anlæg: 20 m.
Max skorstenshøjde: ingen begrænsning (såfremt
placeringen ikke er til væsentligt gene)


Mindst tilladte miljøklasse
4

Maksimalt tilladte miljøklasse
5

Arealanvendelse

Erhvervsområde og tekniske
anlæg til energiproduktion.
F.eks. industri,
produktions-, håndværksog
oplagsvirksomheder,
solcelle-/solvarmeanlæg samt
garageanlæg. Miljøklasse 4-5.


Anvendelse konkret
Lettere industri

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk