Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 310.11.7

Menu
Kommuneplanrammer
 

310.11.7 - Søndergade

Bestemmelser

Plannummer
310.11.7

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
60% for den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 6 m.
Max etager: 1
Max bygningshøjde, nord og østlige del af arealet: 8,5 m.
Max etager, nord og østlige del af arealet: 2

Arealanvendelse
Boligområde.
Fastlagt til tæt-lav bebyggelse.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 01-48

Særlige bestemmelser
Der skal anlægges et differentieret vej og stisystem.

Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget boligområde.

Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering
1,5 p-plads pr. bolig

Tidligere rammeområde nr.
1.B24

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk