Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 310.11.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

310.11.2 - Stationsvej Vest

Bestemmelser

Plannummer
310.11.2

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent

30% for den enkelte ejendom.


Maksimal højde i meter

Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5


Arealanvendelse

Boligområde
Der må max indrettes 3 boligenheder, som det nuværende antal, da området grænser op til et erhvervsområde med støjbelastning.


Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone


Områdets status pr. 01.01.2010

Udbygget boligområde.


Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering

2 p-pladser pr. bolig


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk