Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 240.51.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

240.51.3 - Ferieområde Hohenwarte

Bestemmelser

Plannummer
240.51.3

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
25% for området som helhed.

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv. Miljøklasse 1-2

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 03.49.07

Særlige bestemmelser
Feriecenteret kan max indrettes med 30 værelser med tilhørende faciliteter.
Der må kun opføres ny bebyggelse, der er nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Områdets status pr. 01.01.2010
Området anvendes til landbrug og feriecenter (bondegårdsferie).

Tidligere rammeområde nr.
3.F.2

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk