Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 240.31.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

240.31.1 - Højer Hjortefarm

Bestemmelser

Plannummer
240.31.1

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
5

Maksimalt tilladte miljøklasse
6

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
Kan anvendes til landbrug, drift, slagtehus og bolig til den pågældende virksomhed. Miljøklasse 5-6

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 03.45.01

Særlige bestemmelser
Der kan i området opføres en bolig på optil 200 m2 og et slagtehus på optil 70 m2. Driftsbygninger kan opføres i det nødvendige omfang.
Et levende hegn skal afskærme driftsbygningerne mod vest og øst.

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Området anvendes til landbrug, drift, slagteri og bolig.

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
3.E.1

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk