Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 235.51.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

235.51.1 - Højervej

Bestemmelser

Plannummer
235.51.1

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maximale antal etager
2

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Feriecenter.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Særlige bestemmelser
Der kan etableres feriecenter for max 60 enheder.
Bebyggelsen kan kun opføres på grundlag af en samlet plan for hele området.

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Udlagt til feriecenter. Dyrkes landbrugmæssigt.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
2.F.1.

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk