Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 235.31.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

235.31.1 - Erhvervsområde ved Højervej

Bestemmelser

Plannummer
235.31.1

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent

50 % for den enkelte ejendom.


Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
50 %

Maksimal højde i meter

Max. bygningshøjde: 8,5 m. Med mulighed for i en lokalplan at udpege et mindre areal, hvor der kan bygges op til 12 m.


Der må desuden etableres afkast og øvrige tekniske anlæg, der er nødvendige for virksomhedens drift med en højde over 8,5 meter.


Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
4

Arealanvendelse

Erhvervsområde med mulighed for placering af virksomheder op til miljøklasse 4.


Zonestatus

Eksisterende: Landzone

Fremtidig: Landzone


Lokalplaner

111-220


Særlige bestemmelser

Bebyggelse over 8,5 meter skal visualiseres.

Afkast og øvrige tekniske anlæg, der er nødvendige for virksomhedens drift er undtaget herfor.


Specifik anvendelse

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til den enkelte virksomheds produktionslokaler.


Parkering

Det aktuelle parkeringsbehov skal tilvejebrin-ges på egen grund.


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk