Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 235.11.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

235.11.2 - Sejerslevvej Øst

Bestemmelser

Plannummer
235.11.2

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent
30% for den enkelte ejendom.

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

Arealanvendelse
Boligområde.
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder. Miljøklasse 1-2

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Særlige bestemmelser
Bebyggelsen skal gives et udseende, der i arkitektur og materialevalg er tilpasset den karakteristiske bebyggelse i Sdr. Sejerslev.

Områdets status pr. 01.01.2010
Udbygget boligområde.

Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering
2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. Kulturatlas, Vadehavet.

Tidligere rammeområde nr.
2.B.1.

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk