Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 234.51.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

234.51.1 - Lejrskole - Emmerlev Gl. Skole

Bestemmelser

Plannummer
234.51.1

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
25% for området som helhed.

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

Arealanvendelse
Rekreativt område.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv, samt boliger. Miljøklasse 1-2

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone

Lokalplaner
LP 03.49.06

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til lejrskole og helårsbeboelse.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
3.B.1

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk