Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 210.71.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

210.71.2 - Højer College

Bestemmelser

Plannummer
210.71.2

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
50% for området som helhed.

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 2,5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv, samt boliger. Miljøklasse 1-2

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 01.41.01

Særlige bestemmelser
Ny bebyggelse skal indpasses i den eksisterende bebyggelse på i området på en harmonisk måde.

Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer uddannelsesinstitution og kollegium.

Parkering
1 p-plads pr. 50 m2 etageareal

Tidligere rammeområde nr.
1.D.6.

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk