Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 210.71.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

210.71.1 - Nørrevej

Bestemmelser

Plannummer
210.71.1

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
50% for området som helhed.

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max bygningshøjde, matrikel 439: 10,5 m.
Max etager: 2,5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv, samt boliger. Miljøklasse 1-2

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 01.32.04
Delvist LP 01.32.05

Særlige bestemmelser
Bebyggelse må kun opføres på grundlag af en samlet plan for enten det nordlige eller det sydlige område, delt ved Nørrevej.

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Området rummer skole, fritidsklub, idrætsanlæg, plejehjem, beskyttede boliger og andre institutioner.

Parkering
1 p-plads pr. bolig
1 p-plads pr. 50 m2 institution

Tidligere rammeområde nr.
1.D.2, 1.D.4

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk