Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 210.51.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

210.51.2 - Ved Gamle Dige

Bestemmelser

Plannummer
210.51.2

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1

Arealanvendelse
Rekreative formål.
Campingplads med tilhørende servicefaciliteter.

Zonestatus
Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone

Særlige bestemmelser
Området skal fungere og udbygges på en sådan måde, at der opnås et harmonisk miljø i forhold til omgivelserne.
Bebyggelse kan kun opføres på grundlag af en samlet plan for området.

Områdets status pr. 01.01.2010
Bynær grønning.

Parkering
Parkering skal opfylde det aktuelle behov.

Tidligere rammeområde nr.
1.F.3.

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk