Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 210.31.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

210.31.2 - Frifelt syd

Bestemmelser

Plannummer
210.31.2

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50% for den enkelte ejendom.

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max bygningshøjde, siloer og anlæg: 20 m.
Max skorstenshøjde: ingen begrænsning (såfremt placeringen ikke er til væsentligt gene)

Arealanvendelse
Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 3-5

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
LP 01.44.01

Særlige bestemmelser
Der skal udlægges en passende afskærmende beplantning i forhold til omgivelserne.

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Delvist udbygget erhvervsområde.

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv

Tidligere rammeområde nr.
1.E.2, 1.E.3

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk