Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 210.11.4

Menu
Kommuneplanrammer
 

210.11.4 - Strandvej

Bestemmelser

Plannummer
210.11.4

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent

Åben-lav: 30% for den enkelte ejendom
Tæt-lav: 40% for den enkelte ejendom
Etage: 50% for den enkelte ejendom


Maksimal højde i meter

Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager, åben-lav og tæt-lav: 1,5
Max etager, etagebebyggelse: 2


Arealanvendelse

Boligområde
Der kan indpasses lokale kollektive anlæg, institutioner, liberalt erhverv og mindre ikke-generende virksomheder.

Miljøklasse 1-2


Opholds- og friarealer

Eksisterende opholds- og friarealer kan ikke udstykkes til andre formål.


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Særlige bestemmelser

Ny bebyggelse skal gives et udseende, der i arkitektur og materialevalg er tilpasset den karakteristiske bebyggelse i det bevaringsværdige område i Højer by.

Områder der udlægges til tæt-lav bebyggelse, kan ikke påbegyndes uden der ligger en samlet plan for området. Hvis tæt-lav bebyggelse skal videreudstykkes, skal det ske med en godkendt bebyggelsesplan.


Områdets status pr. 01.01.2010

Udbygget boligområde.


Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering

2 p-pladser pr. bolig, åben-lav
1,5 p-plads pr. bolig, tæt-lav
1 p-plads pr. bolig, etagebebyggelse
1 p-plads pr. 50 m2 erhverv
1 p-plads pr. 50 m2 institution


Bevaring

Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. LP 01.60.01


Tidligere rammeområde nr.

1.B.2


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk