Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 150.31.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

150.31.1 - Erhvervsområde i Harres

Bestemmelser

Plannummer
150.31.1

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
35

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
3

Maksimalt tilladte miljøklasse
5

Arealanvendelse

Erhvervsområde.
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Eksisterende boliger kan fortsat anvendes til beboelse med tilknytning til erhvervet.

Miljøklasse 3-5


Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone


Særlige bestemmelser

Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning.

Max skorstens- og silohøjde: 15 m


Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010

Udbygget erhvervsområde.


detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Tidligere rammeområde nr.

10-C-1


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk