Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 130.11.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

130.11.2 - Herredsvej

Bestemmelser

Plannummer
130.11.2

Planens generelle anvendelseskode
Boligområde

Maksimal bebyggelsesprocent

30% for den enkelte ejendom


Maksimal højde i meter

Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5


Arealanvendelse

Boligområde
Fastlagt til åben-lav bebyggelse.

 


Opholds- og friarealer

Ved udstykning skal mindst 10 % af grundarealet anvendes til friarealer, fælles for det pågældende område.


Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: byzone


Særlige bestemmelser

Nye bygninger skal understrege landsbymiljøet, herunder indpasses i den eksisterende bystruktur.

Boliger skal placeres mindst 20 m fra Høybergvej, hvor der skal etableres en læbeplantning langs vejen. Nye bygninger kan ikke få ibrugtagningstilladelse, før beplantningen er etableret.


Områdets status pr. 01.01.2010

Udlagt til boligområde


Grundstørrelse

Min. 700 m2 ved åben-lav bebyggelse


Parkering

2 p-plads pr. bolig


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk