Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 120.71.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

120.71.1 - Ballum Skole

Bestemmelser

Plannummer
120.71.1

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
25

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv.

Zonestatus
Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 3.5

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer skole og idrætanlæg.

Parkering
1 p-plads pr. 50 m2 etageareal

Tidligere rammeområde nr.
3-D-2

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk