Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 120.51.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

120.51.2 - Vangvej

Bestemmelser

Plannummer
120.51.2

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
50% for området som helhed.

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

Arealanvendelse
Rekreativt område.
Feriecenter.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 3.9

Særlige bestemmelser
Området kan anvendes til feriecenter med op til 100 sengepladser.
I forhold til miljøministeriets vejledende grænseværdi for støj regnes området som et boligområde.

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til feriecenter.

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. kulturarvsatlas, Vadehavet

Tidligere rammeområde nr.
3-E-2

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk