Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 120.51.1

Menu
Kommuneplanrammer
 

120.51.1 - Hotel Ballumhus

Bestemmelser

Plannummer
120.51.1

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Området som helhed

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse
Rekreativt område.
Feriecenter.

Zonestatus
Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 3.8

Særlige bestemmelser
Området kan anvendes til feriecenter med op til 340 sengepladser.
I forhold til miljøministeriets vejledende grænseværdi for støj regnes området som et boligområde.

Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010
Anvendes til feriecenter.

Bevaring
Bevaringsinteresser skal respekteres, jf. kulturarvsatlas, Vadehavet

Tidligere rammeområde nr.
3-E-1

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk