Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 110.71.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

110.71.3 - Det Gamle Rådhus

Bestemmelser

Plannummer
110.71.3

Planens generelle anvendelseskode
Område til offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent
35% for den enkelte ejendom
50% for varmeværkes grund

Maksimal højde i meter
Max bygningshøjde: 8,5 m.
Max etager: 1,5

Arealanvendelse
Område til offentlige og rekreative formål.
Der kan indpasses privat service og liberalt erhverv.

Zonestatus
Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone

Lokalplaner
Delvist LP 13
Delvist LP 33

Særlige bestemmelser
Den sydlige del af grønningen, ved siden af det tidligere rådhus, kan benyttes til bebyggelse.

Områdets status pr. 01.01.2010
Rummer det tidl. rådhus, varmeværket og et grønt område.

Parkering
1 p-plads pr. 50 m2 etageareal

Tidligere rammeområde nr.
1-C-8, 1-D-2

Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk