Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 110.51.2

Menu
Kommuneplanrammer
 

110.51.2 - Munketoft

Bestemmelser

Plannummer
110.51.2

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent

10% for den enkelte ejendom.


Maksimal højde i meter

Max bygningshøjde: 6 m.
Max etager: 1


Arealanvendelse

Rekreativt område
Kolonihaver


Zonestatus

Eksisterende: landzone
Fremtidig: landzone


Særlige bestemmelser

Der skal etableres en afskærmende og lægivende beplantning omkring området.


Områdets status pr. 01.01.2010

Anvendes til kolonihaver.


Parkering

Parkering skal opfylde det aktuelle behov.


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk