110.51.1 - Bredebro Kig-Nøj Camping

Bestemmelser

Plannummer
110.51.1

Planens generelle anvendelseskode
Rekreativt område

Maksimal bebyggelsesprocent
10

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maximale antal etager
1.5

Maksimal højde i meter
8.5

Arealanvendelse

Område til rekreative formål


Zonestatus

Eksisterende: byzone og landzone
Fremtidig: byzone


Lokalplaner

Delvist LP 28


Specifik anvendelse

Områdets status pr. 01.01.2010

Anvendes til campingplads.


Parkering

Parkering skal opfylde det aktuelle behov.


Tidligere rammeområde nr.

1-D-3


Status

Forslag