Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 110.31.8

Menu
Kommuneplanrammer
 

110.31.8 - Hovedvejen

Bestemmelser

Plannummer
110.31.8

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
1

Maksimalt tilladte miljøklasse
3

Arealanvendelse

Erhvervsområde.

F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed.

Miljøklasse 1-3


Zonestatus

Eksisterende: Landzone

Fremtidig: Byzone


Særlige bestemmelser

Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning


Specifik anvendelse

detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomeds produktionslokaler. 


Parkering

1 p-plads pr. 100 m2 erhverv


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk