Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 110.31.6

Menu
Kommuneplanrammer
 

110.31.6 - Hovedvejen

Bestemmelser

Plannummer
110.31.6

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent

50% for den enkelte ejendom


Maksimal højde i meter

Max bygningshøjde: 15 m.
Max skorstenshøjde: 16 m


Arealanvendelse

Erhvervsområde
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Miljøklasse 3-5


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Særlige bestemmelser

Der skal i forhold til omgivelserne etableres en afskærmende beplantning.


Områdets status pr. 01.01.2010

Delvist udbygget erhvervsområde.


detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering

1 p-plads pr. 100 m2 erhverv


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk