Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer / Rammer for enkelt områder / Forslag / 110.31.3

Menu
Kommuneplanrammer
 

110.31.3 - Visbyvej

Bestemmelser

Plannummer
110.31.3

Planens generelle anvendelseskode
Erhvervsområde

Maksimal bebyggelsesprocent
50

Maksimal bebyggelsesprocent beregnes af:
Den enkelte ejendom

Maksimal højde i meter
8.5

Mindst tilladte miljøklasse
2

Maksimalt tilladte miljøklasse
4

Arealanvendelse

Erhvervsområde
F.eks. industri, værksted, transport- og oplagsvirksomhed. Eksisterende boliger kan fortsat anvendes til beboelse med tilknytning til erhvervet.

Miljøklasse 2-4


Zonestatus

Eksisterende: byzone
Fremtidig: byzone


Særlige bestemmelser

Boliger kan ikke udmatrikuleres selvstændigt.


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Boligområde
Udstykningsforbud:Der er udstykningsforbud


Områdets status pr. 01.01.2010

Udbygget erhvervsområde.


detailhandel

Der kan etableres mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler.


Parkering

2 p-pladser pr. bolig
1 p-plads pr. 100 m2 erhverv


Tidligere rammeområde nr.

1-C-4


Status

Forslag

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk