Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Kommuneplanrammer

Menu
Kommuneplanrammer
 

Kommuneplanrammer

I kommuneplanens rammedel fastlægges rammerne for lokalplanlægningen. Rammerne er bindeleddet mellem kommuneplanens retningslinjer i hovedstrukturen og den fremtidige lokalplanlægning. Rammerne konkretiserer de planmæssige intentioner i retningslinjerne og fastsætter rammebestemmelser for den efterfølgende lokalplanlægning. I rammedelen fastsættes bl.a. bestemmelser for anvendelsen af de enkelte områder, og de maksimale rammer for bl.a. bygningshøjde, bebyggelsesprocent og bygningernes udformning.

I lokalplaner fastsættes de mere detaljerede bestemmelser ud fra kommuneplanrammerne. Ifølge Planloven må bestemmelserne i en ny lokalplan ikke være i strid med kommuneplanen. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at udarbejde en lokalplan, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, udarbejdes der et kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplanlægningen. Kommuneplantillæg udarbejdes også, hvis der ikke er fastlagt rammer for et areal.

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk