Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Hovedstruktur

Menu
Hovedstruktur
 

Hovedstruktur & Retningslinjer

Kommuneplanens hovedstruktur indeholder de overordnede mål for udviklingen af kommunen. Den er også et udtryk for den interesseafvejning kommunalbestyrelsen har foretaget ved fastlæggelse af arealernes anvendelse i kommunen.

Retningslinjerne er grundlaget for den kommunale administration af de fastlagte arealinteresser og for nye arealdisponeringer af landzonearealer i kommunen . Der er udarbejdet retningslinjer for de tidligere regionplanemner og de øvrige emner, som indgår i Planlovens kommuneplankatalog.

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk