Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Hovedstruktur / Bosætning og byudvikling / Arealudlæg / Arealudlæg tekniske anlæg

Menu
Hovedstruktur
 

Arealudlæg tekniske anlæg

Der er ikke foretaget egentlige arealudlæg til tekniske anlæg ved kommuneplanlægningen udover dem der indgår i retningslinie 1.3.1 arealudlæg til byudvikling.

Men der udpeget lokaliteter for nogle mulige arealudlæg til vindmøller, som vil blive konkretiseret efter nærmere undersøgelser. Disse lokaliteter beskrives i retningslinie 1.3.8, ved den konkrete udpegning af arealer kræves VVM-redegørelse.

I retningslinien indgået et skema hvor de enkelte lokaliteter er beskrevet, og der er foretaget nogle vurderinger bl.a. med hensyn til:

Sikkerhedszone:
Vindmøller med en totalhøjde mellem 130 m - 150 m (kaldes "høje vindmøller"), sikkerhedszonen til boliger vil være mellem 520 m - 600 m.

I områder hvor eksisterende vindmøller og -parker påtænkes udvidet/ændret med høje møller kan det medføre at sikkerhedszonen til beboelse vil blive øget i forhold til sikkerhedszonen ved de eksisterende møller.

Uforstyrret landskab:
At placere møller i et udpeget større sammenhængende landskab skal landskabsmæssigt vurderes. Miljøcentret kan nedlægge veto.

Gener:
Støj, glimt, isafkast, skyggepåvirkninger, afmærkningslys

Mulige arealudlæg til vindmøller
Retningslinie 1.3.8
 
retningslinie_138_vindmoeller.pdf (3.9 MB)

Status

Kommuneplan 2017-2029 er i intern høring fra den 15.2.2018 til og med 28.2.2018.

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk