Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Hovedstruktur / Bosætning og byudvikling

Menu
Hovedstruktur
 

Bosætning og byudvikling i Tønder Kommune

Byerne i Tønder Kommune skal ikke nødvendigvis kunne det samme, alle services og funktioner skal ikke nødvendigvis udbydes i hver enkelt by, harmonien kan i stedet opnås i bymønsteret. Med de muligheder der ligger i alle vores byer, tror vi på en positiv udvikling i kommunen, hvor byer og lokalsamfund supplerer hinanden.

Bymønster
Byerne konkurrerer om at tiltrække og fastholde borgerne og virksomheder - her spiller byens styrker og geografiske placering en væsentlig rolle. Byernes styrker og ressourcer fremhæves og understøttes i den kommunale planlægning. Bymønsteret skal tage højde for de enkelte byers styrker og samspil, samt relationer til andre byer.

By, land og arealudlæg.
Vi har fokus på hver enkelt bys unikke særpræg for at sikre kvaliteten i by- og boligområderne. Gode bomuligheder og et alsidigt udbud af boliger giver, sammen med gode pasnings- og skoleforhold og et aktivt erhvervsliv, et godt grundlag for fortsat at bo i kommunen. Endelig skal der være muligheder for borgere, der ønsker at bosætte sig udenfor center- og lokalbyer.

Du kan læse mere om bymønster, byernes og kommunens udvikling samt de enkelte arealudlæg under afsnittene bymønster og arealudlæg.

Billeder


Mølleparken i Løgumkloster. Grønne områder i forbindelse med boliger vægtes højt i planlægningen af nye områder.


Nr. Løgum. Tønder Kommune har fokus på forskellen mellem by og land.

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk