Kommuneplan for Tønder Kommune

Kommunalbestyrelsen har den 28. juni vedtaget forslag til Kommuneplan 2017-2029, og nu sendes forslaget i offentlig høring.

Høringen blev afholdt fra den 4. juli, til og med den 1. oktober 2018. Frem til den endelige godkendelse behandles høringssvarene. Hjemmesiden vil periodisk ikke være tilgængelig.