Høring

Sidste frist for udfyldning af denne formular var den 2. oktober 2018 00:00

Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen

Her er du: Forside / Forside / Høringsannonce

Menu
Forside
 

Høringsannonce

Forslag til Kommuneplan 2017-2029

Kommunalbestyrelsen har den 28. juni vedtaget forslag til Kommuneplan 2017-2029, og nu sendes forslaget i offentlig høring. 

Forslaget til Kommuneplan 2017-2029 beskriver, hvad Kommunalbestyrelsen lægger vægt på i Tønder Kommunes udvikling de næste 12 år og de overordnede mål for den fysiske udvikling i Tønder Kommune. 

Forslag til Kommuneplan 2017 tager udgangspunkt i Kommuneplan 2009-2021 der er blevet delvis revideret ud fra temaerne: Den dansk-tyske forbindelse, Erhverv, Borgere, byer og boliger, Det åbne land samt Energi og klima som vedtaget i Planstrategi 2013-2014. 

De centrale emner i planen er placering af boligområder, butikker, erhvervsområder samt udpegning af landskabs- og naturområder. 

Planen er digital, og du har mulighed for at se, hvad der gælder for netop din ejendom ved at klikke på knappen "Søg på ejendommen".

Mulighed for bemærkninger

Som borger i Tønder Kommune har du mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser til kommuneplanforslaget.

Høringsperioden er fra den 4. juli og forlænges til den 1. oktober 2018.

Forslag, ideer og bemærkninger skal sendes senest den 1. oktober - høringsportal

Kaffemøder

Kommunalbestyrelsen ønsker, at kommuneplanen skal drøftes direkte med borgerne. Derfor inviterer Kommunen på en snak og en kop kaffe på syv kaffemøder, hvor du som borger er meget velkommen til at komme forbi i tidsrummet, drikke en kop, kigge på informationsmaterialet, høre og snakke om forslaget, der ligger til den nye kommuneplan.

Du kan møde op følgende steder og imellem tidspunkterne:

  • Mandag, 13/8 kl. 15:00 – 17.30 Toosbuys Torv i Bredebro
  • Onsdag, 15/8 kl. 14.00 – 17.30 Tovet i Tønder
  • Torsdag, 16/8 kl. 15:00 – 17.30 Dagli’ Brugsen i Højer
  • Mandag, 20/8 kl. 14.30 - 17.30 Markedspladsen i Løgumkloster
  • Tirsdag, 21/8 kl. 15.00 - 17.30 Spar i Agerskov
  • Mandag, 27/8 kl. 14.30 – 17.30 Multipladsen i Skærbæk
  • Onsdag, 29/8 kl. 14.30 - 17.30 SuperBrugsen i Toftlund

Kommuneplanens retsvirkninger

Kommunalbestyrelsen vedtager Kommuneplan 2017 endeligt efter høringsfasens udløb, og på det tidspunkt træder kommuneplanens retsvirkninger i kraft. Frem til vedtagelsen har Kommuneplanen ingen retsvirkning. 

Der kan ikke klages til Planklagenævnet over et forslag til en kommuneplan. Men når Kommuneplan 2017 -2029 træder i kraft ved Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse, er der mulighed for at klage over de retlige forhold, som kommuneplanen er tilvejebragt efter.

Miljørapport

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udarbejde en miljørapport for kommuneplanen. 

Miljørapporten er tilgængelig på kommuneplanens hjemmeside og er fremlagt til offentlig høring i samme periode, fra den 4. juli til og med 12. september 2018.

Efter den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029, bliver der indarbejdet en sammenfattende redegørelse, bla. for hvordan høringssvar til Miljørapporten er taget i betragtning.

 

 

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk