Behandling af høringssvar

 

Dine bemærkninger, forslag eller indsigelser indgår i en hvidbog hvor forvaltningens vurdering af og anbefaling for dine bemærkninger, bliver forelagt Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den endelige vedtagelse. Vedtaget ændringer af Kommuneplanen bliver efterfølgende indarbejdet i Kommuneplanen og derefter offentliggjort som den endelige Kommuneplan.