Behandling af høringssvar

 

Indkommende bemærkninger, forslag eller indsigelser indgår i nærværende dokument hvor forvaltningens vurdering af og anbefaling for bemærkningerne er samlet.pdf kommuneplan_2017_2029_behandling_af_horingssvar_31012019.pdf (2.1 MB)