Høring
Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Send høringssvar
Forside
Udviklingstemaer
Hovedstruktur
Kommuneplanrammer
Søg på ejendommen
Menu

Kommuneplan for Tønder Kommune

Kommunalbestyrelsen har den 28. juni vedtaget forslag til Kommuneplan 2017-2029, og nu sendes forslaget i offentlig høring.

Høringsperioden er fra den 4. juli og forlænges til den 1. oktober 2018.

Kontakt

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

Tlf. 74 92 92 92

E-mail: toender@toender.dk